T. O. DAKOTA

Z Dewiho archivu

T. O. DAKOTA

I když trvání této kladenské osady bylo velmi krátké, stojí za to jí zaznamenat na stránkách Vandrtorny.

Osada Dakota vznikla v létě roku 1967. Své jméno zdědila po srubu kamaráda Eifella, jehož rodiče jej kdysi koupili od party trampů která se rozešla.
Zakládajícími členy osady byli: Eifell, Zdeněk a Kraťas. Později přichází do osady ještě Kadlas.
Osada prožívá dvě krásná léta, kdy kamarádi jezdí hlavně na Kačák do okolí ,,Dědkova mlýna“.
Na jaře roku 1969 však odchází nikdy nezvolený, ale přes to všemi uznávaný šerif Zdeněk na ,,Velký zelený vandr“, Eifell a Kadlas přestávají jezdit a Kraťas přechází do mladé kladenské osady Sitting Bull.
A tak dochází k zániku osady Dakota.
Dakota

BEZEJMENÁ

Z Dewiho archivu

BEZEJMENá

V roce 1972 několik kamarádů začalo jezdit na tramp do okolí Kladna. Byli to: Radovan Kavka zvaný Kendy, Ivana Kavková, Jiří Hošek (Gaston), Václav Dundr, Jiří Bartoš (Jimmi) a Miloš Kolář (Gosudar). Často jezdili do Kokořínského údolí na osadu ,,Bílé skály“, do lesů v okolí Řevníčova a postupně po celých Čechách.
Protože v partě byli tři kytaristé a všichni ostatní dobří zpěváci, byli všude vítáni jako nositelé dobré nálady. Nějaký čas byli členy pěvecké části kladenské osady ,,Sever“. V té době vystupovali na večerech této osady ,,U Konvalinků“ a ,,U Kozlů“ a zúčastnili se křtu chaty ,,Margarety“ na Berounce.
V roce 1965 založili vlastní osadu ,,Bezejmená“, s domovským campem na Rudě, kde pořádali slavné potlachy za účasti osad z Čech a Moravy. To již byli členy osady i Vladimír Pešata (Long), Karel Strnad, Vlasta Strnadová, Věra Kolářová (Ztracenka) a přestali jezdit Václav Dundr a Jiří Hošek (Gaston).
Postupně s touto osadou začaly jezdit i někteří kamarádi z jiných kladenských osad a všichni se scházeli na pravidelných slezinách ,,U Studničků“ a později ,,na konečné“ ve Vrapicích.
Pěvecký soubor trampské osady ,,Bezejmená“ zpíval tradiční trampskou píseň a měl i několik vlastních písní, které stvořil kamarád Pešata (Long).
Osada ,,Bezejmená“ úspěšně zpívala v Brně, Sokolově, Teplicích, Jižních Čechách a samozřejmě v okolí Kladna.
Hrála a zpívala ve složení: Radomír Kavka (Kendy) – kytara
Vladimír Pešata (Long) – kytara, mandolína
Věra Kolářová (Ztracenka) – zpěv
Karel Strnad – zpěv
Ivana Kavková – zpěv Bezejmená
V roce 1966 přichází do souboru Ivan Kšír, který hraje na 12 th kytaru a tenorové banjo.
,,Když nad kaňonem vyšla hvězda“, ,,Častokrát toužebně zírám“, ,,Bílé kánoe“, ,,Koleje jsou krásný“ byly nejúspěšnější písně repertoáru.
V pozdějších létech se ještě skupina sešla ve složení:
Radovan Kavka (Kendy) – kytara
Ivan Kšír – 12 th kytara
Antonín Kaigr (Pegy) – kytara
Karel Strnad – zpěv
Jiří Sixta (Ajbich) – banjo

Osada Rujana

Z Dewiho archivu

RUJANA
PRVNí KLADENSKá OSADA

Již v roce 1924 byl dán základ k vzniku této osady, neboť asi třicet chlapců organizovaných ve Skautech práce, objevilo pro sebe malebné údolí říčky Kačák. Zpočátku jezdí na Červený mlýn, Dědkův mlýn, Suchý mlýn, Křivoklát, Karlův Týn, Bucek, Punčochu, ke Skrčenýmu a jinam. V roce 1927 staví na Dědkově mlýně svojí první chatu, které dali jméno Kostelík.
O dva roky později stavějí na zcela jiném místě dvě chaty – populární Rujanu a Arkonu.
Oficiální vznik kladenské osady Rujana je datován rokem 1929 a zakládajícími členy jsou: Vyšín, Kovařík, bratří Mikové, Benák, Smetana, Chalupa, Táborský, Hájek, Anděl, Rosnička, Žižka, Spousta, Blecha a Sedlák. K nim pak přibývají Bušek zvaný Mařena, Urban a další. Ve třicátých letech, v době rozmachu trampingu osada čítala přes čtyřicet členů!
V té době již stojí na Dědkově mlýně chaty El Paso, Devět volů, Lachance a Alkazar.
Rujana vstupuje do trampské volejbalové ligy, staví tři družstva a začíná si získávat respekt na všech volejbalových hřištích. Mužstvo Rujany poráží i přední ligové celky!
Osada navazuje přátelské styky s osadami Lone Star, Údolí oddechu, Batalion a White Star.
Roku 1933 zesnul zakladatel osady Pepa Blecha. Od roku 1935 pořádají kamarádi z Rujany jeden z nejpopulárnějších volejbalových turnajů – Blechův memoriál, jako vzpomínku na zesnulého prvního šerifa.
Osada Rujana pořádala za dobu svého trvání řadu trampských potlachů a večerů.

T.O.Rujana 1935_1
T.O.Rujana 1935

Indiano

Domovenka_T.O.Indiano
Název Osady: T. O. INDIANO
Datum a místo vzniku: 1.8.1969 – STARá ŘEKA SýKOŘíCE
Zakládající členové (stačí přezdívky):
ZDENĚK IBL – „PATRIK“, LADISLAV KOPECKý, JOSEF PREISLER, VáCLAV PREISLER, JAROSLAV ČERNý, JIŘí HYKA, JIŘí NáPRSTEK
Osadní umělci (hudebníci, řezbáři, malíři a podobně):
LADISLAV KOPECKý – MALíŘ
JOSEF PREISLER – MALíŘ
VáCLAV PREISLER – ŘEZBáŘ
ZDENĚK IBL – HUDEBNíK
JIŘí HYKA – HUDEBNíK
LADISLAV HOLEČEK – HUDEBNíK
JIŘí NáPRSTEK – HUDEBNíK
Stručné dějiny osady:
Osada se zakládala prvním vandrem na Údolí děsu v roce 1969. Zpočátku osada měla jen 7 zakládajících členů, ale postupem času se rozrostla zhruba na 40 členů. Pravidelně se pořádali výroční ohně, Mikulášské zábavy, vandry a jednodenní výlety pro celé rodiny. V srpnu 2004 se po 35. letech konal poslední výroční oheň. Většina ze zakládajících členů již není mezi námi, proto osada již přestala vyvíjet činnost.
S pozdravem AHOJ Jarda Černý
r.1969-první vandr
Poznámky:
*Obrázek domovenky.
* Foto, audio, video můžeš i poslat na email adresu: vandrtorna@centrum.cz
Tel: +420 607 139 149
Dějiny trampských osad na Kladensku

Šesťáci

Domovenka
Název osady: T. O. Šesťáci
Datum a místo vzniku osady:
Na Šestém 1965
Zakládající členové (Stačí přezdívky):
Peggi, Ydill, Kudra, Kyduk, ámos a Kendy.
Později přijati Šéda a Pumpa.
Osada nejčastěji jezdí na ,,Starou řeku ke Žloukovicím,
kde s trampováním začali.
Osadní hymnu složil Ydill, který byl osadním umělcem.
O žaludky se staral Kyduk, z čehož měl největší radost osadní žrout ámos.
O dobrou náladu se staral Kudra, díky svým na slovo štědrým ústům a smyslem pro maléry a zmatky.
Peggy, věkem nejstarší byl vůdčí osobností osady.
V roce 1969 u příležitost táborového ohně pořádaném v ,,Kamenitém campu“ jako rozloučení s kamarádem Ydillem před ,,velkým zeleným vandrem, byla do osady přijata kamarádka Čůča.
Šesťáci

TRAMPKOLONA ALKAZAR

Název Osady: TRAMPKOLONA ALKAZAR
____________________________________________________________
Datum a místo vzniku: 5.června 1963, kemp RUDA
Zakládající členové: Udata, Davy, Franki, Kolja, Robin.
Pozdější členové : Vlasta, Čigan, Slim, Tony, Icar, Drákula, Sorry,Standa,Vendula,Libka.
________________________________________________________________________
Osadní umělci: Franki-banjo, Robin-kytara a práce s kůží,  Vlasta-mandolina, Čigan-banjo
a práce s dřevem, Slim-kytara a basa, Kolja-kytara.
Zpočátku jsme jezdili na Rudu, nebo na T.O. Modrá zátoka – Žerotín, později jsme jezdili hlavně na sever. Fara,Ranč 7D, pomáhali jsme opravovat hrádek Helfenburk u Úštěka.
V roce 1971 jsme koupili mlejn u Jesenice a začalo jiné období. Jezdila tam spousta kamarádů a byly to nádherné časy.
Jenže po čase začali „odcházet“ kamarádi. První zemřel Udata,postupně pak Icar,Robin,Davy,Kolja.
Mlejn začal pustnout a hroutit se,nakonec jsme „zříceninu“ prodali.
Stále se vídáme , ale jen zřídka a asi ve třech.
Ahoj, Jirka Slim Frýdl.
Další Fotky jsou „U Petříků“
Vlajka

T.O. TRAMP BOYS

T.O. TRAMP BOYS
Osadu založilo 8. května roku 1959 na Berounce pod Červánkem poblíž Žloukovic pět kamarádů – Vlčák, Špacír, Dewi, Zelený Jed a Bátožník. Tuto událost připomíná pět hvězd na osadní vlajce.
Parta se toulala povodím Berounky ( Stará řeka), Kačáku, Vltavy ( Velká řeka ), Sázavy ( Zlatá řeka ), říčky Kocába ( Hadí                                      
řeka ), po Brdech, Beskydech a pod. a navázala přátelství s řadou osad.

Na ,,Skále úmluvy“ byl šerifem zvolen Dewi.
Osadu tvořili dobří kamarádi: Vlčák, Špacír, Dewi, Bátožník, Zelený Jed, Hanka 1, Kořínek, Forbes, Ema, Hanka 2, Kaňkura, Tom, Ďuzna ( později zástupce šerifa ), Dědek, Lepa, Ajťa, Šury, Šňůrka, Očko a Nudla Krajánek.

V roce 1969 odchází Vlčák do Švýcarska a Špacír do Kanady, později do USA.
V roce 1969 se Dewi stává čestným členem ostravského Tramp klubu.
V roce 1969 osada vydává časopis ,,HOBO“.
V témže roce pořádá 1. Fekálnické hry, které se díky Ďuznovi konají dodnes!     
Večery u ohňů zpestřuje osadní kapela a kamarádi ze spřátelených osad.
V ,, Pacifik expresu“ vychází obsáhlý článek od Karla Sehnoutky doplněný řadou fotek o T.O. Tramp Boys.
„Tramp“ otiskuje Dewiho rozhovory s Jendou Kordou a Wabim Ryvolou. Kreslí a píše do řady trampských časopisů a v roce 1971 v celostátní soutěži ,,Trapsavec“ obsazuje druhé a třetí místo.
Díky dobré partě kamarádů prožila osada TRAMP BOYS řadu úspěšných let!

Kamarádi Vlčák, Zelený Jed a Kořínek bohužel již nejsou mezi námi. Odešli tam, odkud není návratu!
V pozdějších letech se osada rozchází a část kamarádů pod vedením Ďuzny zakládá osadu Somráci. V roce 1974 odchází Dewi do bluegrasové skupiny ,,Fechtýři“.
V den založení Tramp Boys

Staří Vlci

Název Osady:(Fotky jsou zde): Staří Vlci
Datum a místo vzniku:
26.2. 1986 V Pivnici Horník
Zakládající členové(stačí přezdívky): Rákoska, Pupik, Kosatka a Bájo.
Osadní umělci(hudebníci,řezbáři,malíři a podobně): Hudebníci – Futrák, Bertík, Rákoska, Gondolán, Pupik, Černohora.
Malíři – Fotografové: Fidel a Jižan.
Stručné dějiny osady: Do jedné restaurace na Kladensku chodila parta chlapů na pivko. Jak se se tak sedí a pokecává, přišla řeč na trampování. I došlo to tak daleko, že se jednoho krásného dne vyrazilo do přírody. Tak každý zabalil to, co mu zůstalo z mládí a v pátek se vyrazilo.
Později se přidávali další kamarádi.Tak to začalo, a tak vznikla i osada „Staří Vlci.
Začali jsme pořádat potlachy na Podholí (u Okoře). Později pak na Dříni u Kladna.
Jezdilo se a jezdí i na ostatní osady, na potlachy a různé akce.