T.O. TRAMP BOYS

T.O. TRAMP BOYS
Osadu založilo 8. května roku 1959 na Berounce pod Červánkem poblíž Žloukovic pět kamarádů – Vlčák, Špacír, Dewi, Zelený Jed a Bátožník. Tuto událost připomíná pět hvězd na osadní vlajce.
Parta se toulala povodím Berounky ( Stará řeka), Kačáku, Vltavy ( Velká řeka ), Sázavy ( Zlatá řeka ), říčky Kocába ( Hadí                                      
řeka ), po Brdech, Beskydech a pod. a navázala přátelství s řadou osad.

Na ,,Skále úmluvy“ byl šerifem zvolen Dewi.
Osadu tvořili dobří kamarádi: Vlčák, Špacír, Dewi, Bátožník, Zelený Jed, Hanka 1, Kořínek, Forbes, Ema, Hanka 2, Kaňkura, Tom, Ďuzna ( později zástupce šerifa ), Dědek, Lepa, Ajťa, Šury, Šňůrka, Očko a Nudla Krajánek.

V roce 1969 odchází Vlčák do Švýcarska a Špacír do Kanady, později do USA.
V roce 1969 se Dewi stává čestným členem ostravského Tramp klubu.
V roce 1969 osada vydává časopis ,,HOBO“.
V témže roce pořádá 1. Fekálnické hry, které se díky Ďuznovi konají dodnes!     
Večery u ohňů zpestřuje osadní kapela a kamarádi ze spřátelených osad.
V ,, Pacifik expresu“ vychází obsáhlý článek od Karla Sehnoutky doplněný řadou fotek o T.O. Tramp Boys.
„Tramp“ otiskuje Dewiho rozhovory s Jendou Kordou a Wabim Ryvolou. Kreslí a píše do řady trampských časopisů a v roce 1971 v celostátní soutěži ,,Trapsavec“ obsazuje druhé a třetí místo.
Díky dobré partě kamarádů prožila osada TRAMP BOYS řadu úspěšných let!

Kamarádi Vlčák, Zelený Jed a Kořínek bohužel již nejsou mezi námi. Odešli tam, odkud není návratu!
V pozdějších letech se osada rozchází a část kamarádů pod vedením Ďuzny zakládá osadu Somráci. V roce 1974 odchází Dewi do bluegrasové skupiny ,,Fechtýři“.
V den založení Tramp Boys

Podobné příspěvky