OSADA SUPOVÉ

OSADA SUPOVé
založena 11.září 1993
tábořiště Račice nad Berounkou ( středočeský kraj )
šerif 1993,1994 – Láda Krob – SUP, od roku 1994 – 2012 Míra Hurt – Fík
Osada vznikla 11. září 1993 na potlachu osady Bílý racek v Panenském Týnci, po neshodách vevedení osady KÚB z této osady na vlastní žádost odcházejí členové osadní rady Láda Krob- SUP, Míra Hurt – Fík,Míra Jež – Bodro,Jirka Břicháček – Pupík a Jarka Hurtová,zakládají novou osadu, které dali název SUPOVé.
Již na příští potlach do Týřovice na Fialového poustevníka vyjíždí osada s nově vyšitými domovenkami,zde se zúčastňuje soutěže v nohejbale ( vyhrává ji) a také nově vzniklé hudební těleso ve složení Bodro( kytara), Pupík ( banjo ) a Romana ( kytara a sólový zpěv ) zanechává u večerního ohně dobrý dojem což se jeví jako příslib do budoucnosti. Během roku 94 – 95 projevují zájem vstoupit do osady další kamarádi a kamarádky, kteří posilují akceschopnost osady jak po sportovní tak i kulturní stránce. Na konci roku 1995 jezdí osada na potlachy v plném počtu tj.18 členů.V současné době tj. v roce 2012 má osada jen 6 členů. I přes tento malý počet osadníků pořádá osada Supové každý rok vždy první sobotu v měsíci červnu výroční oheň a v měsíci březnu kolem 21.března pořádá v restauraci U Meisnerů „Vítání jara“.
Současní členové osady: šerif Míra Hurt – Fík, Jarka Hurtová – Supačka – hospodářka,Jirka Huml-Humlík- propagace osady( zvadla,videonahrávky, DVD atd. ) Jarda Hrachovec – Mlynář -ohnivec,Maruš a Míra Hlavničkovi – členové.

Podobné příspěvky