Ukulele pro Samouky 8 – Tabulatura

Tabulatura pro Ukulele samouky je skutečným požehnáním!

Co to je?

Tabulatura  v hudbě označuje zvláštní notové písmo, které se v některých případech používá jako náhrada standardní notace. Používá se obvykle pro zápis hudby u některých hudebních nástrojů.

V západní hudbě vzniklo v době renesance a baroka množství různých forem tabulatur. Především pro loutny nebo varhany.

V dnešní době se tabulatury často používají pro zápis hudby hrané na hudebních nástrojích, které mají hmatníky s pražci, nebo dechové nástroje s otvory. Hudba je pak zaznamenána tak, že se na tabulatuře vyznačuje stisk na hmatníku nebo zakrytí otvoru.

Čtení tabulatury je velmi jednoduché a srozumitelné. Na rozdíl od čtení not čtenář nepotřebuje žádné speciální znalosti. Na tabulatuře je vyznačen pouze začátek tónu a jeho výška. V zápisu chybí údaj o délce tónu a rytmu.

Vybráno z:   http://en.wikipedia.org/wiki/Tablature

V dnešní době se nechá sehnat spousta tabulatur mnoha žánrů.

Pro začátek je dobré si říci něco o prstokladu na hmatníku.(Na krku nástroje)

  Praváci levé ruky a leváci pravé ruky.

1.    Pole první prst -(Ukazovák)

2.    Pole druhý prst- (prostředník)

3.    Pole třetí prst –  (prsteník)

4.    Pole čtvrtý prst- (malíček)

Při hraní C dur stupnice to stačí při dalším hraní je samozřejmě nutné prsty různě posouvat a to už si většinou určí každý sám.

U druhé ruky, kterou používáme pro vybrnkávání, je dobré se naučit hrát čtyřmi prsty.

1.     Palec struna—— —- G

2.     Ukazovák struna —-C

3.     Prostředník struna-–E

4.     Prsteník struna ——A

Je to pohodlnější a hlavně rychlejší.

Pro začátek jsme dali, na procvičení tabulaturu stupnice C-dur a tabulaturu velmi známé písně“ Aura Lee“ někdy z roku 1864 známější pod názvem „Love Me Tender „Elvis Presley, a nebo, „Pár havraních copánků“ Karel Gott.

 


Podobné příspěvky