JEN PRO TO

Se souhlasem autora zveřejňujeme, báseň od Vaška Dewi Černého.
JEN PRO TO    
     Dewi

Hej tuláku
cos dřel, krad a čpěl špínou brlohů
který se pral o skývu chleba se svými dětmi
a prohrál, jen pro to, aby neplakali

Hej tuláku
cos plul na růžové lodi romantiky a nesplnitelných snů
pod černou vlajkou pirátů
a dopluls jen pro to, abys poznal kousek štěstí
Hej tuláku
co sedíš na nárazníku s bolavou hlavou od rumu
kterým ti zaplatili abys zmizel
jen pro to, že nemáš frak a bílou náprsenku

Hej tuláku
co zápasíš s příbojem vln nenávisti a pomluvy
a zpíváš s ,,Mysem dobré naděje“
jen pro to, abys zůstal člověkem

Jdu s tebou tuláku,
Jen pro to!


( V celostátní soutěži v roce 1971 oceněno 3. cenou. V katalogu který vydala porota je báseň otištěna v plném znění. V tisku byla podrobena cenzuře. Bez souhlasu autora byli některé sloky přepracovány a jedna sloka vypuštěna. )

Podobné příspěvky