,,KAMENITÝ CAMP“ JEŠTĚ JEDNOU!

               ,,KAMENITÝ CAMP“ JEŠTĚ JEDNOU!

                                              Dewi

 Přesto, že o ,,Kamenitém campu“, na stránkách ,,Vandrtorny“ vyšla již řada článků a fotek, z ohlasů kamarádů se domnívám, že toto téma je stále zajímá.      A že mi snad nenakopou do zadku, když o tomto ,,campu“ napíši ještě pár řádků a  přiložím několik dosud nepublikovaných dnes již historických fotek z Ďuznovy soukromé kroniky!

Dewi,Juraj,Očko,Zelený Jed a Hanka.

,Kamenitý camp“, sehrál velkou roli v utužení kamarádství hlavně mezi osadami Tramp Boys, Siting Bull a Šestáky. I když při každé větší akci na tomto ,,campu“ vlála na stožáru vlajka Tramp Boys, bylo to společné tábořiště všech tří osad! 

Na ,,camp“ se jezdilo v létě i v zimě za třeskutých mrazů, kdy nosní dírky přimrzaly k sobě a sliny v ústech se měnily v led!

Dosel_grog_Ďuznovi_je_zima
Dosel_grog_Ďuznovi_je_zima

Zde se v roce 1968 prvně konaly populární ,,Fekálnické hry“, které se staly tradicí a díky kamarádovi Ďuznovi se konají do dnes. Zde byla prvně zazpívána skupinou Šestáci oslavná písnička ,,V Kamenitém campu“, kterou složil kamarád Toník Kajgr zvaný Pegy (Vandrtorna 18.1.2011), pozdější náměstek primátora města Kladna, který již není mezi námi.

Trampboys,Šestáci_a_Sittin_bull_Mařena z Rujany v Kamenitém_campu
Trampboys,Šestáci_a_Sittin_bull_Mařena z Rujany v Kamenitém_campu

Občasník ,,Hobo“, který vydávala T.O. Tramp Boys zde pořádal první potlach, zde byli do osad přijímáni noví kamarádi, zde se loučili při odchodech na ,,Velký zelený vandr.“ Zde se ,,Fekálnických her“ krom jiných, zúčastnila i známá ostravská osada Bílý Blizzard, v čele se šerifem Sidem. Sem jezdil trampský kmet, výborný kytarista a voleybalista Mařena z Rujany. Zde prožila kousek romantiky řada osad: Tramp Boys, Siting Bull, Šestáci, Bezejmená, Indiano, Dakota, Trapeři a řada dalších holek a kluků. Tady hrály skupiny Fechtýři, Močálové a Somráci s bratry ,, Kotasy,“ atd.

,,Kamenitý camp“, je jedním z nejpopulárnějších novodobých ,, campů“ v povodí ,,Staré řeky“ a bezesporu má své místo v historii kladenského trampingu!    

 

Podobné příspěvky