KAMARÁDI SPŘÍZNĚNÝCH DUŠÍ 2.

T.O. Kamarádi Spřízněných Duší
20.8.2011 ve 20.00 hodin vzplane 2.Výroční oheň – KAMARáDŮ SPŘíZNĚNýCH DUŠí ve Pcherách (Jankova rokle). Všichni jste vřele zváni.
Ježek

Podobné příspěvky