Společnost za pozitivní přistup k životu

Jménem Společnosti za pozitivní přístup k životu a Řádu duševních rytířů modré růže přeji pokojné Vánoce, pozitivně laděný nový rok, zdraví a sílu na cestu naší 11. kulturní sezónou s Janem ámosem Komenským, Petrem Vokem, prof. Zuzanou Růžičkovou, „Pražským chodcem“ doc. Jiřím Všetečkou, operní pěvkyní Alenou Hellerovou, Ing. Dr. Janem Paulíkem, Václavem Fikrlem, „Gramofoníkem“ Martinem Stránským, folklórem, trempskou písničkou, sochami Karla Huňka, do Zlína, Kladna, Šlovického mlýna, Lidic, Litně, Jindřichova Hradce, Vlčic, Slavonic, Třeboně, Dačic, Zadní Třebáně, Prahy, Lán……

S úctou Karel Huněk

Blahopřání naleznete též na našich webových stránkách:
www.os-vlcickydvorec.net

PF 2011

Podobné příspěvky