„Dřevák“ 19.1.2010

Jitka
Díky Jitce Hrubé.
Na setkání ve Dřeváku jsme vzpomněli na kamaráda Fandu Hrubého.
Sešlo se nás opravdu hodně, někteří jsme se neviděli spoustu let, tak bylo díky Fandovi
skutečně o čem mluvit a na co vzpomínat.
Děkujeme všem kamarádkám a kamarádům, kteří se zúčastnili toho to báječného večera.

Podobné příspěvky